EMAIL

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เวลาทำการ 09:00 - 19:00 น.

หยุดทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน
เครื่องเสียงติดรถยนต์
ป้องกันขณะติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ แดมป์
6adbb8d80b4b355dbc269cef60506d53.jpg
เครื่องเสียงรถยนต์ ชลบุรี ติดตั้งเครื่องเสียง
จอทีวี เครื่องเสียงรถยนต์


ยี่ห้อ STP ซึ่งในบรรดาแผ่น damp ก็เป็นหนึ่งในยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และหาซื้อได้ในเมืองไทย

ชนิดของ แผ่น Damp ในท้องตลาด
1. แผ่น Damp เพื่อลดการสั่นสะเทือน (Vibration)
เป็น แผ่น Damp ที่พบได้ตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งมักทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าแผ่น Damp มีเพียงชนิดนี้ชนิดเดียว ซึ่งวัตุถประสงค์หลักของแผ่นประเภทนี้คือ ลดการสั่นสะเทือนของพื้นผิวซึ่งเป็นที่มาของการเกิดเสียงอย่างไรก็ตาม แผ่น Damp ประเภทนี้ก็มีหลายเกรดแตกต่างกันตามราคา (คุณสมบัติวัสดุที่ใช้และความหนาจะต่างกัน) ประเภทที่ถูกสุด จะเป็นเหมือนแผ่นกาว ยางสีดำ มักมีราคาเฉลี่ยประมาณ 500 บาทต่อแผ่น เช่นยี่ห้อ American Dynamic, DLS, Clear และอื่นๆ ระดับถัดมา จะเป็นแผ่น ที่ด้านหนึ่งเป็นยางสีดำ แต่อีกด้านเป็นอลูมิเนียม ประเภทนี้ราคาจะสูงขึ้นแต่ประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้นตามราคา เช่น Prism, STP silver ระดับสูงสุด จะเป็นแผ่น ที่ด้านหนึ่งเป็นยางสีดำแต่หนากว่าประเภทที่แล้ว อีกด้านเป็นอลูมิเนียมเช่นกัน ราคาจะสูงสุดแต่ประสิทธิภาพก็สูงสุดเช่นกัน ได้แก่ STP Gold
2. แผ่น Damp เพื่อซับเสียง (Sound )
เป็น แผ่น Damp ที่มีราคาสูงกว่าชนิดแรก ลักษณะคล้ายฟองน้ำเนื้อแน่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดเสียงที่เกิดจากการขับขี่เป็นหลัก เช่นเสียงจากพื้นรถ ซึ่งมักจะมีระดับความถี่ที่ประมาณ 60 Hz โดยแผ่น Damp ประเภทนี้มักใช้ควบคู่กับแผ่น Damp ประเภทแรกโดยติด ทับลงไปเป็นแบบ 2 ชั้น ตัวอย่างของ แผ่น Damp ประเภทนี้ได้แก่ STP Bomb
3. แผ่น Damp เพื่อลดการเสียดสีระหว่างผิววัตถุ
เป็นแผ่น Damp ที่มักใช้กับแผงประตูเป็นหลัก เพื่อลดเสียงที่เกิดจากการเสียดสีระหว่าง แผงประตูรถที่เป็นพลาสติกกับประตูรถที่เป็นเหล็ก และจะใช้ ควบคู่กับแผ่น Damp ประเภทแรกโดยติด ทับลงไปเป็นแบบ 2 ชั้นคล้ายแผ่น Damp ประเภทที่สอง ตัวอย่างของ แผ่น Damp ประเภทนี้ได้แก่ STP Bitoplast

ข้อดีและข้อเสียของการ Damp
ข้อดี ช่วยหยุดการกระพือของตัวถัง ของรถที่คุณรักเพื่อความสุนทรีย์ ในการฟังเพลงภายในรถครับ และลดปริมาณเสียงที่เข้ามาในรถ ทั้งเสียงพื้นถนน เสียงบีบแตร (เงียบขึ้นไม่ต่ำกว่า 60-70%)
ข้อเสีย รถจะหนักขึ้น การกินน้ำมันอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่โดยส่วนตัว ผมว่าคุ้มค่าครับ

สุดท้าย ถ้าจะ Damp แนะนำว่าให้เลือกแบรนที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกที่ใช้ในงานแข่งขั้นเครื่องเสียง เนื่องจากมีผลเทส การลดระดับเสียงชัดเจน จาก LAb ที่ได้รับการยอมรับครับ จะเสียเงินทั้งที ต้องคุ้มค่าครับ

การแดมป์อย่างถูกวิธีก็เหมือนเราสร้างห้องฟังเพลงดีๆ

Damp STP Damp STP Damp STP Damp STP Damp STP Damp STP